Experiment: bouw je eigen huurwoning!

Woningcorporatie Zayaz zoekt 5 enthousiastelingen om eigen huurwoning te bouwen

Minitopia, de experimenteertuin voor nieuwe woonvormen, gaat verhuizen van de Eekbrouwersweg naar de Poeldonk. Op het nieuwe terrein komen in totaal 25 woningen. In de eerste fase van 15 woningen, geeft Zayaz aan 5 mensen de kans om hier hun eigen huurwoning te bouwen. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf nu inschrijven.

Van consumeren naar coproduceren

De woningmarkt verandert. De behoefte van mensen om zelf mee te kunnen bouwen of ontwikkelen groeit: van woonconsument naar producent. Mensen willen niet altijd meer de gebruikelijke eengezinswoning. Er is steeds meer vraag naar andere vormen van wonen: kleiner, tijdelijk, duurzaam of goedkoper. In Minitopia wordt geëxperimenteerd met zulke nieuwe woonvormen. Zayaz wil kijken of zij met andere woonvormen beter aan de veranderende woonvraag kan voldoen. Daarom neemt Zayaz deel aan het project.

Experiment ‘Huurders bouwen zelf’

De 5 toekomstige huurders gaan zelf hun woning bouwen, Zayaz faciliteert hen hierin in samenwerking met Rezone. Zo kunnen zij kiezen voor een bewonersbudget of een zelfbouwpakket. Met het bewonersbudget (een bedrag van maximaal € 30.000) gaat de huurder zelf de woning ontwerpen en bouwen. Doordat de eisen die aan de woning gesteld worden lager zijn dan bij een nieuwbouwwoning én doordat huurders zelf bouwen, kunnen de bouwkosten beperkt blijven. De hoogte van de huurprijs is afhankelijk van hoeveel er van het bewonersbudget is gebruikt. Zo heeft de huurder zelf invloed op zijn of haar woonlasten. Bij de keuze voor het zelfbouwpakket gaan we uit van een bestaand bouwconcept. De huurder bouwt dan zelf de buitenkant en de binnenkant van de woning af. De bedoeling is dat vanaf half augustus de huurders aan de slag gaan, half november moeten alle woningen gereed zijn.

Belangstelling? Meld je dan aan!

Tot 4 juni kunnen kandidaten zich aanmelden via www.minitopia.eu/#aanmelden. Als woningcorporatie zijn we er voor mensen met een inkomen tot € 36.799 per jaar. We nodigen die mensen uit zich aan te melden. De persoonlijke motivatie voor het zelf kunnen en willen bouwen en voor het samen wonen en leven op de locatie Poeldonk is hierbij erg belangrijk. Meer informatie en verdere voorwaarden over deelname aan het experiment staan op www.minitopia.eu.