Veel gestelde vragen experiment lotingwoningen

Waarom kan ik niet (meer) op een lotingwoning reageren?
Vanaf 1 februari 2018 kunnen alleen actief woningzoekenden reageren op lotingwoningen. U kunt op deze woningen reageren wanneer u in 6 maanden minimaal 26 keer op een woning heeft gereageerd, en géén woning heeft geweigerd. Voldoet u niet aan deze 2 voorwaarden? Dan kunt u niet op lotingwoningen reageren, maar wel op woningen die niet via loting op WoonService worden aangeboden.

Op welke manier wordt bepaald of ik mag deelnemen?
Het systeem controleert dagelijks alle inschrijvingen op de 2 voorwaarden voor deelname: in 6 maanden minimaal 26 keer op een woning gereageerd en géén woning geweigerd. Reacties op studentenwoningen tellen niet mee voor de benodigde 26 reacties.

Krijg ik hier als woningzoekende een melding van of ik wel / niet goedkeuring krijg om deel te nemen aan het experiment?
Als u voldoet aan de voorwaarden, kunt u reageren op lotingwoningen. Als u inlogt bij WoonService Regionaal kunt u op uw persoonlijke pagina zien, hoe vaak u gereageerd heeft. 

Ik sta minder dan 6 maanden ingeschreven, maar ben met spoed op zoek naar een woning. Kan ik toch op lotingwoningen reageren?
Ja, dat kan als u minimaal 26 keer op een woning heeft gereageerd en géén woning heeft geweigerd.

Waarom kiezen jullie voor loting? Op deze manier is het nog steeds onzeker of ik snel een woning krijg, terwijl ik zo hard op zoek ben.
Bij loting heeft iedereen gelijke kansen, of je nu kort of lang ingeschreven staat. We hopen mensen die heel actief op zoek zijn naar een woning, op deze manier sneller te kunnen helpen. Uit het experiment moet blijken of dit inderdaad het geval is.

Wat gebeurt er als ik een (loting)woning weiger?
Als u een (loting)woning weigert, voldoet u niet meer aan de voorwaarden van het experiment. U wordt dan 6 maanden uitgesloten van de lotingmodule. U kunt in die periode wel gewoon reageren op regulier woningaanbod (dat zijn dus géén lotingwoningen). Op lotingwoningen kunt u op dat moment niet meer reageren. U kunt pas weer reageren als u weer voldoet aan de 2 voorwaarden voor deelname: 1) wanneer u in 6 maanden minimaal 26 keer op een woning heeft gereageerd, 2) en géén woning heeft geweigerd. 

Wat gebeurt er als ik op een woning heb gereageerd, de woningcorporatie contact met mij opneemt voor die betreffende woning en ik reageer niet?
Reageert u niet of laat u niets van u horen op de momenten dat de woningcorporatie contact met u zoekt over een woning, dan zien wij dat als een weigering. En mag u in ieder geval 6 maanden niet meer reageren op een lotingwoning. Kijk dus goed of u de woning en de buurt waar de woning in staat echt interessant vindt, voordat u op een woning reageert!

 

Hoe kan ik zien of ik kan reageren op lotingwoningen?
Op uw persoonlijke pagina op WoonService Regionaal kunt u zien of u wel of niet kunt reageren op een lotingwoning.

Kan ik ook reageren op woningen die op de ‘normale’ wijze (het aanbodmodel) via WoonService worden aangeboden?
Ja dat kan. Voor die woningen verandert niets: uw inschrijftijd bepaalt of u in aanmerking komt voor de woning waarop u reageert. Let wel: een weigering op een van deze woningen, telt ook mee als weigering voor het lotingmodel.

Kom ik in aanmerking voor het experiment als ik eerder urgentie heb aangevraagd en deze niet is verleend?
Ja, iedereen die in 6 maanden minimaal 26 keer op een woning heeft gereageerd en geen woning heeft geweigerd kan meedoen aan het experiment.

Ben ik verplicht om mee te doen aan het experiment, als ik voldoe aan de voorwaarden?
Nee. U heeft zelf de keuze om wel of niet op een lotingwoning te reageren.

Het experiment duurt één jaar. Wat gebeurt er als na een paar maanden blijkt dat het niet werkt?
De Bossche woningcorporaties volgen het experiment op de voet. Als het nodig is, passen we het experiment tijdens de looptijd aan. Het eerste jaar is inmiddels verstreken en na evaluatie blijkt dat er enkele aanpassingen nodig zijn op de huidige werkwijze. Vanzelfsprekend moeten deze aanpassingen zorgvuldig worden ingevoerd. Vandaar dat de huidige regels nog enkele maanden van toepassing zijn.

Welke woningen gaan jullie als lotingwoning aanbieden?
Ongeveer 30% van alle gepubliceerde woningen bieden we via loting aan. Woningen die de corporaties niet via loting aanbieden, zijn studenten-, seniorenplus- en sloopwoningen en bijzondere woonvormen.

De woningcorporaties doen hun best om zowel via loting als via het normale aanbod alle verschillende woningtypen terug te laten komen. Zij zijn daarbij natuurlijk wel afhankelijk van welke woningen vrijkomen.