Wat is het loting experiment ?

Experiment Lotingwoningen voor actief woningzoekenden

De druk op de Bossche woningmarkt is hoog. Toch willen woningcorporaties, gemeente 's-Hertogenbosch en het Stedelijk Huurdersplatform dat mensen die hard op zoek zijn naar een woning, binnen een acceptabele tijd die woning vinden. Daarom is op 1 februari 2018 een experiment gestart. Dit experiment loopt via WoonService Regionaal. Dat is de website waarop de Bossche Woningcorporaties hun vrijkomende woningen publiceren. 

Waarom doen we dit experiment?
We zien dat veel mensen op zoek zijn naar een woning, maar niet elke woningzoekende heeft dezelfde vraag. De een wil bijvoorbeeld in een specifieke woning wonen of in een specifieke wijk, de ander wil het huis uit en weer een ander is bijvoorbeeld door scheiding dringend op zoek naar een huis. De afgelopen jaren zien we dat van de groep mensen die op zoek is naar een huis een grote groep een korte inschrijftijd heeft. Met het experiment willen we onderzoeken of we mensen die heel actief op zoek zijn naar een woning in 's-Hertogenbosch, sneller kunnen helpen. Door het experiment te volgen krijgen we ook weer beter inzicht in de behoeften van woningzoekenden. Daarmee hopen we vraag en aanbod van woningen beter op elkaar aan te laten sluiten. Dit experiment organiseren we in goed overleg met de gemeente 's-Hertogenbosch en het Stedelijk Huurdersplatform. 

Wat houdt het experiment in?
1. Vanaf 1 februari 2018 kan alleen nog een specifieke groep woningzoekenden reageren op lotingwoningen. Het gaat om woningzoekenden die de afgelopen 6 maanden minimaal 26 keer op een woning hebben gereageerd en die geen woning hebben geweigerd. 

Reacties op studentenwoningen tellen niet mee voor de benodigde 26 reacties. Met een lotingwoning bedoelen we een woning die letterlijk wordt 'verloot' onder degenen die hebben gereageerd. Bij het toewijzen van deze woningen speelt inschrijfduur dus geen rol. 

2. De afspraak is gemaakt dat het experiment 1 jaar duurt. Tijdens deze periode houden we in de gaten wie voldoet aan de voorwaarden van 'actief woningzoekende'. En dus kan reageren op lotingwoningen. De eerste resultaten van het experiment laten zien dat deze werkwijze maar ten dele bijdraagt aan een betere kans van slagen. We zullen dus bij moet gaan sturen. Daar wordt momenteel hard aan gewerkt. 

Vanzelfsprekend moeten deze aanpassingen zorgvuldig worden ingevoerd. Vandaar dat het experiment nog enkele maanden voortduurt. De huidige regels blijven tot aan die tijd gelden.

3. Er zijn twee voorwaarden waaraan je moet voldoen om te kunnen reageren op lotingwoningen:

  • Je moet in de afgelopen 6 maanden tenminste 26 keer op een woning hebben gereageerd.

  • Je hebt geen woning geweigerd. 

4. Omdat dit experiment zich richt op woningzoekenden die echt met spoed op zoek zijn naar een woning, zijn we streng. Als je een woning weigert, mag je 6 maanden niet reageren op lotingwoningen. Je kunt dan nog wel reageren op woningen die op basis van inschrijftijd worden toegewezen.

Goed om te weten
Op uw persoonlijke pagina kunt u zien of u wel of niet kunt reageren op een lotingwoning.
De inkomensregels die altijd gelden voor het reageren op sociale huurwoningen, gelden ook binnen het experiment (zie infographic passend toewijzen).
Reageert er niemand op een lotingwoning? Dan bieden we de woning, zonder lotinglabel, opnieuw aan via WoonService Regionaal.

Het experiment zou tot 1 februari 2019 duren. Hoe na 1 februari verder?
De eerste resultaten laten zien dat de doelstelling maar gedeeltelijk wordt bereikt. We zullen dus bij moeten sturen. Gelet op de grote groep mensen die op zoek is naar een huis, vergt dit uiteraard een zorgvuldige werkwijze. Daarom blijven we de komende maanden nog met de huidige regels werken. Aanpassingen van de regels communiceren we ook via deze site. Let hier de komende maanden op.